Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne

Życzenia

"Oto Emmanuel, «Bóg z nami», który przychodzi, by napełnić ziemię łaską. Przychodzi, by przeobrazić stworzenie. Staję się jednym z ludzi, aby przez Niego każdy człowiek mógł się dogłębnie odnowić" – św. Jan Paweł II

Anioł zwiastował Maryi, że stanie się Matką Syna Bożego. Dziś tę Radosną Nowinę głosi nam Kościół. Sam Bóg opuszcza dla nas niebo i puka do człowieczego serca, aby tam zamieszkać na zawsze. Tylko od nas zależy to, czy wpuścimy Go do środka…

Z serca życzymy głębokiej radości i odważnego przyjmowania Chrystusa dziś, jutro i przez cały Nowy Rok 2015. Niech Maryja, Matka naszego Pana, zasiądzie z nami wszystkimi do wigilijnego stołu, przynosząc ze sobą prawdziwy pokój, a narodzony z Niej w betlejemskiej stajni Jezus, niech umacnia w nas nadzieję.  

W imieniu wychowawców, profesorów i kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie:

ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor
kl. Mateusz Szczepański, dziekan alumnów

Koszalin, Boże Narodzenie 2014 roku

Biblioteka WSD
Instytut Teologiczny w Koszalinie
Wigilia seminaryjna

Podczas seminaryjnej wigilii alumni z roku I przedstawili historię cichego bohatera świąt Bożego Narodzenia św. Józefa, który odegrał niebagatelną rolę w historii zbawienia. Jasełka zostały przedstawione w auli, gdzie zgromadziło się prawie 150 osób. Byli obecni z nami biskupi, księża, profesorowie, włodarze miasta Koszalin, pracownicy seminarium, studenci świeccy, a także przyjaciele i dobroczyńcy seminarium.


Więcej...
Zdjęcia...

Nowy ojciec duchowny

Od początku grudnia posługuję w seminarium nowy ojciec duchowny - ks. Piotr Skiba, który jakiś czas temu obronił doktorat z teologii moralnej w Rzymie. Tak więc seminarium ma trzech ojców - Piotra Wieteskę i Piotra Skibę w Koszalinie oraz Wacława Grądalskiego  w domu propedeutycznym w Szczecinku. W rozmowie z klerykami zdradził kilka szczegółów z życia.


Więcej...

Obłóczyny

W II niedzielę Adwentu pięciu kleryków z roku IV przywdziało strój duchowny po raz pierwszy. Eucharystii przewodniczył biskup Paweł Cieślik, a wraz z nim koncelebrowało ponad 20 księży. We Mszy św. uczestniczyła rodzina alumnów, ich przyjaciele i znajomi.

Więcej...
Zdjęcia...

Być sługą

W naszym seminarium 19 listopada odbyły się święcenia diakonatu. Do stanu diakonatu przystąpił kleryk roku VI Michał Wiśniewski, pochodzący z parafii pod wezwaniem św. Augustyna w Złocieńcu. Sakramentu święceń udzielił ksiądz biskup Paweł Cieślik. Wspólnie z biskupem pomocniczym Eucharystię celebrowało 28 kapłanów.

Więcej...
Zdjęcia...

Jesienne wytchnienie

W połowie listopada rozjechaliśmy się na weekendowy odpoczynek. Bracia z roku pierwszego udali się do Łącka, gdzie spędzili ten czas z opiekunem roku ks. J. Kwietniem. Rok IV z ks. J. Kodzią wyruszył pod Kołobrzeg, do Podczela. Natomiast bracia należący do seminaryjnej grupy „karolowej” z o. P. Wieteską udali się na sympozjum poświęcone duchowości bł. Karola de Foucauld, połączone z czasem skupienia, aż do Wrocławia.

Więcej...
Zdjęcia...

Takie jest prawo miłości

Listopadowy dzień skupienia poprowadził ksiądz biskup Edward Dajczak. Rozpoczął się on w sobotni wieczór, a zakończył niedzielną Eucharystią. Klerycy zostali zachęceni, aby stać się przede wszystkim uczniami Jezusa.

Więcej...
Zdjęcia...

Ku wolności

W porannych godzinach dnia 11 listopada w naszym seminarium witaliśmy członków ruchu oazowego. Świętowanie dnia wspólnoty rozpoczęło się w auli, gdzie wszyscy uczestnicy spotkania zostali przywitani przez diecezjalnego moderatora Ruchu Światło-Życie księdza doktora Tomasza Tomaszewskiego. W ten sposób nastąpiło zawiązanie wspólnoty, a potem, dla uczczenia Dnia Niepodległości, oazowicze odśpiewali wszystkie zwrotki hymnu państwowego.

Więcej...
Zdjęcia...

 
Konferencja naukowa

W minioną sobotę w gmachu seminaryjnym odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego Wydziału Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł konferencji brzmiał: „Uczestnictwo w Najświętszej Eucharystii”, a podjęta analiza dotyczyła bogatego prawodawstwa kanoniczno-liturgicznego dotyczącego tegoż właśnie sakramentu.

Więcej...
Zdjęcia...

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego