Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne

Być sługą

W naszym seminarium 19 listopada odbyły się święcenia diakonatu. Do stanu diakonatu przystąpił kleryk roku VI Michał Wiśniewski, pochodzący z parafii pod wezwaniem św. Augustyna w Złocieńcu. Sakramentu święceń udzielił ksiądz biskup Paweł Cieślik. Wspólnie z biskupem pomocniczym Eucharystię celebrowało 28 kapłanów.

Więcej...
Zdjęcia...

Jesienne wytchnienie

W połowie listopada rozjechaliśmy się na weekendowy odpoczynek. Bracia z roku pierwszego udali się do Łącka, gdzie spędzili ten czas z opiekunem roku ks. J. Kwietniem. Rok IV z ks. J. Kodzią wyruszył pod Kołobrzeg, do Podczela. Natomiast bracia należący do seminaryjnej grupy „karolowej” z o. P. Wieteską udali się na sympozjum poświęcone duchowości bł. Karola de Foucauld, połączone z czasem skupienia, aż do Wrocławia.

Więcej...
Zdjęcia...

Biblioteka WSD
Ku wolności

W porannych godzinach dnia 11 listopada w naszym seminarium witaliśmy członków ruchu oazowego. Świętowanie dnia wspólnoty rozpoczęło się w auli, gdzie wszyscy uczestnicy spotkania zostali przywitani przez diecezjalnego moderatora Ruchu Światło-Życie księdza doktora Tomasza Tomaszewskiego. W ten sposób nastąpiło zawiązanie wspólnoty, a potem, dla uczczenia Dnia Niepodległości, oazowicze odśpiewali wszystkie zwrotki hymnu państwowego.

Więcej...
Zdjęcia...

Takie jest prawo miłości

Listopadowy dzień skupienia poprowadził ksiądz biskup Edward Dajczak. Rozpoczął się on w sobotni wieczór, a zakończył niedzielną Eucharystią. Klerycy zostali zachęceni, aby stać się przede wszystkim uczniami Jezusa.

Więcej...
Zdjęcia...

Konferencja naukowa

W minioną sobotę w gmachu seminaryjnym odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego Wydziału Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł konferencji brzmiał: „Uczestnictwo w Najświętszej Eucharystii”, a podjęta analiza dotyczyła bogatego prawodawstwa kanoniczno-liturgicznego dotyczącego tegoż właśnie sakramentu.

Więcej...
Zdjęcia...

Nocna ściema na serio

W 4. edycji nocnych biegów maratońskich w Koszalinie wśród ponad 800 uczestników było czterech księży i pięciu kleryków Wyższego Seminarium Duchownego.

Impreza sportowa "Nocna ściema" po raz pierwszy wystartowała w roku 2011. Chodzi w niej o dobrą zabawę, promocję sportu i zdrowego trybu życia.

Więcej...
Zdjęcia...

Instytut Teologiczny w Koszalinie
Szczęście mieszkańca świątyni

25 października każdego roku obchodzimy w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej święto rocznicy poświęcenia katedry - matki wszystkich kościołów. W tym dniu (25 października 1983 roku) pierwszy pasterz diecezji bp Ignacy Jeż uroczyście poświęcił świątynię pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. We wspomnienie tego wydarzenia została odprawiona Eucharystiia, którą celebrował biskup senior Tadeusz wraz z duchowieństwem posługującym na terenie Koszalina, pracownikami kurii oraz z moderatorami seminarium duchownego.

Więcej...
Zdjęcia...

 
Przezacna Perło

Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, później został jego profesorem i wykładowcą teologii. Wiele świadectw mówi o nim, że był to wielki umysł, „Korona Polskiej Akademii”. Bóg obdarzył tego człowieka wielkim sercem, które dzielił z ubogimi. Często, przez jego hojność i wielkoduszność, nazywano go „ojcem ubogich”. Św. Jan Kanty jest patronem koszalińskiego seminarium. Dnia 20 października z całym Kościołem w Polsce obchodziliśmy Jego liturgiczne wspomnienie. Dla mieszkańców seminarium był to dzień szczególny, gdyż na nowo odkrywaliśmy świętość krakowskiego kapłana.

Więcej...
Zdjęcia...

Rekolekcje na rozpoczęcie roku

Eucharystią w niedzielne popołudnie rozpoczęliśmy czas rekolekcji u progu nowego roku akademickiego. Podczas pierwszej homilii ks. Lucjan Chronchol – nasz ojciec rekolekcjonista, wskazał w jakim kierunku będziemy podążać w czasie duchowych ćwiczeń. Celem naszej wędrówki było poznawanie Miłosierdzia Bożego, zaś pomocą była treść Księgi Jonasza. W tym dniu przypadało wspomnienie św. siostry Faustyny – orędowniczki Bożego Miłosierdzia. Nie można było lepiej rozpocząć czasu zadumy nad Słowem Bożym. Tego dnia wieczorem wysłuchaliśmy konferencji wprowadzającej nas w rekolekcje w formie tzw. Lectio Divina, czyli metody polegającej na rozważaniu tekstu natchnionego. Ksiądz rekolekcjonista wskazywał na potrzebę wyjścia na pustynię swojego serca, co oznaczało zanurzenie się w kompletnej ciszy, tak by móc usłyszeć co mówi nam Pismo św. Warunkiem dobrze przeżytych rekolekcji jest otwartość na działanie Ducha Świętego i współpraca z Nim, dlatego na samym początku nauki rekolekcyjnej wzywaliśmy Jego pomocy słowami hymnu Veni Creator Spiritus.

Więcej...
Zdjęcia...

 
Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

„Inclytum regni” słowami XVII wiecznego hymnu na cześć św. Jana Kantego, patrona koszalińskiego seminarium, rozpoczęła się uroczyście celebrowana Eucharystia u progu inauguracji nowego roku akademickiego. Najświętszą Ofiarę składało 38 kapłanów, w tym czterech biskupów, pod przewodnictwem naszego pasterza Biskupa Edwarda Dajczaka. We Mszy św. uczestniczyli profesorowie, studenci, alumni i pracownicy seminarium duchownego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się włodarze miast Koszalina i Słupska, parlamentarzyści, władze wyższych uczelni znajdujących się na terenie diecezji oraz przedstawiciele sąsiednich, bratnich seminariów.

Więcej...
Zdjęcia...

 
Zaproszeni do komunii z …

Wybierając się w podróż człowiek obmyśla trasę, jaką musi pokonać, aby dotrzeć do wyznaczonego celu. Musi się odpowiednio przygotować i rozłożyć swoje siły na cały czas wędrówki. Podobnie jest w życiu każdej osoby. Człowiek chce wiedzieć w jakim kierunku ma iść, aby nie pobłądzić. W każdym domu to ojciec rodziny pokazuję jak należy wędrować, ku czemu zmierzać. Naszym kleryckim domem kieruję ks. Rektor i to On stara się wskazywać za natchnieniem Ducha św. kierunek drogi jaką obrać.


Więcej...

 
Czas powrotu ...

„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod słońcem.” Słowa Koheleta z czytanego akurat w kościołach pierwszego czytania kapitalnie wprowadziły, a właściwie sprowadziły z powrotem nas do seminarium, do naszej Alma Mater. Można powtórzyć za autorem natchnionym, że jest czas sadzenia i czas zbierania tego co się zasiało, czas płaczu i czas śmiechu, czas milczenia i czas mówienia, czas burzenia i czas budowania. Ale jest również wyjątkowy czas powrotu, aby mógł się rozpocząć czas nowych zmagań, rozwoju i pracy w kolejnym roku formacji seminaryjnej.

Więcej...

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego