Wykładowcy - Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ludzie
 
Wykładowcy

ks. dr Ireneusz BLANK              

homietyka (wykłady)

ks. dr hab. prof. US Janusz BUJAK         

ekumenizm
teologia dogmatyczna

ks. dr Tadeusz CEYNOWA             

historia Kościoła

ochrona własności intelektualnej

dr hab. Zbigniew DANIELEWICZ
język angielski

ks. dr hab. prof. US Kazimierz DULLAK    

proseminarium
prawo kanoniczne
prawo wyznaniowe
kancelaria parafialna

ks. dr Krzysztof GORCZYŃSKI        

teologia moralna

ks. dr Andrzej HRYCKOWIAN         

katolicka nauka społeczna

mgr Dariusz JANIK                       

wychowanie fizyczne

ks. dr Dariusz JASTRZĄB               

teologia laikatu i apostolstwa
teologia pastoralna

mgr Z. i mgr S. JÓŹWIAKOWIE
poradnictwo rodzinne

ks. dr Eugeniusz KACZOR              

muzyka kościelna

ks. dr Krzysztof KANTOWSKI         

dydaktyka katechetyczna
katechetyka

ks. dr Jarosław KODZIA                

prawo kanoniczne
sakrament pokuty

ks. prof. dr hab. Zdzisław  KROPLEWSKI       

psychologia ogólna                                             
psychologia pastoralna

psychologia rozwojowa

ks. dr Jarosław KWIECIEŃ   
teologia patrystyczna
język łaciński     

ks. dr Radosław MAZUR

katechetyka

ks. dr Radosław SUCHORAB       

teologia duchowości

ks. dr hab. prof. US Janusz LEMAŃSKI    

środowisko biblijne
egzegeza Starego Testamentu
teologia biblijna

ks. dr Jacek LEWIŃSKI                 

liturgika

mgr Ewa LIPSKA   
emisja głosu

dr Alicja ŁYSKAWKA                     

antropologia filozoficzna
teoria poznania

ks. dr Radosław MAZUR
katechetyka
ks. dr Piotr PĘKUL
liturgika

mgr Iwona MINAKOWSKA-GRUDA    

psychologia (ćwiczenia)     

ks. dr Wojciech PARFIANOWICZ     

mass-media

mgr inż. Tomasz PUKIEWICZ   

technologia informacyjna

ks. mgr Henryk ROMANIK  

historia sztuki sakralnej

ks. prof. dr hab. Edward SIENKIEWICZ

teologia dogmatyczna    

filozofia polityczna

ks. dr Piotr SKIBA
teologia moralna
teologia małżeństwa i rodziny

ks. dr Radosław SUCHORAB
teologia duchowości
kierownictwo duchowe

ks. mgr Remigiusz SZAUZER
socjologia religii i kultury

ks. dr Radosław SIWIŃSKI            

logika
metafizyka
w
stęp do filozofii

ks. dr Tomasz TOMASZEWSKI

wprowadzenie ogólne do Pisma Świętego
język grecki
egzegeza Nowego Testamentu

ks. dr Wojciech WÓJTOWICZ        

misjologia
religiologia
teologia fundamentalna
wstęp do teologii

bp dr Krzysztof ZADARKO         

homiletyka (ćwiczenia)

ks. dr Marek ŻEJMO                 

etyka
filozofia Boga
historia filozofii
f
ilozofia nauki
f
ilozofa przyrody

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego